Vítejte na webových stránkách

Města Špindlerův Mlýn
znak Města

Sídlo: Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 404 240
El. adresa podatelny:
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
Datová schránka:
ID DS fb3b4nn
Souřadnice budovy Městského úřadu:
 50°43'30.951"N, 15°36'30.853"E
Mapa

AddThis Button

ARCHIV - Změna č.I

Zadání změny ÚP č. I

 

 

 

Oznámení řízení o návrhu Změny č. I ÚP

Návrh změny ÚP č. I

grafická část:

- výrok

N1A_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ČÁST A_1_5000

N1B_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ČÁST B_1_5000

N1C_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ČÁST C_1_5000

N2A_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST A_1_5000

N2B_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST B_1_5000

N2C_HLAVNÍ VÝKRES_ČÁST C_1_5000

N3A_VPS_ČÁST A_1_5000

N3B_VPS_ČÁST B_1_5000

N3C_VPS_ČÁST C_1_5000

 

- odůvodnění

O1A_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST A_1_5000

O1B_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST B_1_5000

O1C_KOORDINAČNÍ VÝKRES_ČÁST C_1_5000

O2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ_1_25000

O3A_ZPF_ČÁST A_1_5000

O3B_ZPF_ČÁST B_1_5000

O3C_ZPF_ČÁST C_1_5000

textová část:

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN Březen 2016 Vydáno Zastupitelstvem města Špindlerův Mlýn dne 11. 4. 2016 usnesení č. 9/18/2016-Z

Přiloha č. 1_vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek pořizovatelem

 

posouzení vlivů změny ÚP č. I na udržitelný rozvoj území:

- vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí

VYHODNOCENÍ VLIVŮ změny č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - část A-SEA

VYHODNOCENÍ VLIVŮ změny č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - část B-Natura

VYHODNOCENÍ VLIVŮ změny č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - část C - F

VYHODNOCENÍ VLIVŮ změny č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - Příloha B1-předměty ochrany

VYHODNOCENÍ VLIVŮ změny č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - Příloha B2