Špindlerův Mlýn - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vydání voličského průkazu - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Datum: 17. 9. 2021

Postup pro vydání voličského průkazu.

Informace o přerušení dodávky elektrické energie č.110060793463

Datum: 13. 9. 2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č.110060793463 v katastru obce dne 30.09.2021 od 8:30 do 16:30

Dotazníkové šetření pro občany města Špindlerův Mlýn

Datum: 2. 9. 2021

Vážení občané,
naše obec v současné době zpracovává nový strategický plán rozvoje, jehož cílem je definovat priority rozvoje města v letech 2021 - 2028 a navrhnout konkrétní kroky, které napomohou k jejich dosažení.

Kotlíková dotace 2021-2022 kontakty

Datum: 19. 8. 2021

Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové období 2021+.

Informace o přerušení dodávky elektrické energie č.110060794910

Datum: 17. 8. 2021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č.110060788949 v katastru obce dne 24.09.2021 od 7:00 do 19:00

Veřejná vyhláška FÚ pro Královéhradecký kraj

Datum: 22. 4. 2020

Hromadný předpisný seznam - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2020

Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků

Datum: 31. 3. 2020

Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města ŠM

Datum: 15. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města ŠM

Obecně závazná vyhláška města Špindlerův Mlýn č.1/2019, o místních poplatcích

Datum: 10. 12. 2019

Nová vyhláška města Špindlerův Mlýn, o místních poplatcích, na základě změny zákona č.565/1990 Sb.