Špindlerův Mlýn - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Kontakty zaměstnanců Městského úřadu, TIC, Knihovny

Městský úřad Špindlerův Mlýn PODATELNA
173 Špindlerův Mlýn 
54351 Špindlerův Mlýn


Přímé volání: 499 404 240
e-mail podatelna: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
webové stránky: www.spindleruvmlyn.org
ID Datové schránky: fb3b4nn


Starosta, uvolněná funkce
Bc. Vladimír Staruch
tel.: 499 404 246 
e-mail: starosta@mestospindleruvmlyn.cz


Místostarosta, neuvolněná funkce
Tomáš Vrabec
tel.: 602 427 674
e-mail: mistostarosta@mestospindleruvmlyn.cz


Tajemník
Mgr. Eva Klouček Filipová, DiS.
tel.: 499 404 257
sl. mobil: 702 150 099
e-mail: tajemnik@mestospindleruvmlyn.cz


Asistentka starosty
Daniela Erbenová
tel.: 499 404 240
e-mail: erbenova@mestospindleruvmlyn.cz


Vedoucí správního odboru
Mgr. Irena Vrabcová
tel.: 499 404 254
e-mail: vrabcova@mestospindleruvmlyn.cz, ; vedouciso@mestospindleruvmlyn.cz


Referentka správního odboru
Bc. Ivana Nocarová
tel.: 499 404 241
e-mail: nocarova@mestospindleruvmlyn.cz


Vedoucí odboru výstavby
Ing. Miroslava Šmahelová
tel.: 499 404 250
e-mail: smahelova@mestospindleruvmlyn.cz, ;  vedouciOV@mestospindleruvmlyn.cz


Referent odboru výstavby
Petra Černá
tel.: 499 404 249  
e-mail: cerna@mestospindleruvmlyn.cz


Referent odboru výstavby
Ing. arch. Anna Seidlová - t.č. mateřská dovolená
tel.: 499 404 258
e-mail: seidlova@mestospindleruvmlyn.cz 


Referent odboru výstavby
Ing. Tomáš Kučera 
tel.: 499 404 253 
e-mail: kucera@mestospindleruvmlyn.cz 


Vedoucí majetkového odboru
Jiřina Staruchová
tel.: 499 404 247
sl. mobil: 702 150 100
e-mail: staruchova@mestospindleruvmlyn.cz, ; vedouciMO@mestospindleruvmlyn.cz


Referent majetkového odboru
Jaroslava Mašková
tel.: 499 404 244
e-mail: maskova@mestospindleruvmlyn.cz


Investiční technik
Jiří Voborník
tel: 499 404 243
e-mail: vobornik@mestospindleruvmlyn.cz

 

Vedoucí finančního odboru
Mgr. Věra Machová
Tel.: 499 404 248
E-mail: machova@mestospindleruvmlyn.cz vedouciFO@mestospindleruvmlyn.cz

 

Referent finančního odboru
Bronislava Jebavá
Tel.: 499 404 245
E-mail: jebava@mestospindleruvmlyn.cz

 

Referent finančního odboru
Jaroslav Folta
Tel.: 499 404 242 
E-mail:  folta@mestospindleruvmlyn.cz

 

Mzdová účetní a personalistka
Helena Cermanová, DiS.
Tel.: 499 404 255
E-mail: cermanova@mestospindleruvmlyn.cz

 

Vedoucí odboru Cestovního ruchu, kultury a sportu
Mgr. Sylvie Dlouhá
tel.: 499 404 252, 725 976 488 
e-mail: dlouha@mestospindleruvmlyn.cz, ; vedouciCRKS@mestospindleruvmlyn.cz


Vedoucí turistického informačního centra
Erika Mixová
tel.: 499 523 656, 499 404 251 
e-mail: mixova@mestospindleruvmlyn.cz, ; vedouciTIC@mestospindleruvmlyn.cz


Jitka Řeháková
Pracovnice Turistického informačního centra
tel.: 499 523 656, 499 404 251 
e-mail: TIC@mestospindleruvmlyn.cz


Knihovnice
Mgr. Marie Čeřovská
tel.: 499 523 687, 499 404 251 
e-mail: knihovna@mestospindleruvmlyn.cz