Špindlerův Mlýn - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • Zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • (tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • Zákon č. 495/2004 sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • (vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 sb., zákona č. 517/2002 sb. A zákona č. 440/2004 sb.).
 • Zákon č. 496/2004 sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
 • (vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 sb., zákona č. 517/2002 sb. A zákona č. 440/2004 sb.).
 • Zákon č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění
 • (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • Zákon č. 128/2000 sb. O obcích
 • Zákon č. 133/2000 sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 sb. O místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 sb. O přestupcích
 • Zákon č. 183/2006 sb. O územním plánovaní a stavebním řádu
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Špindlerův Mlýn