Špindlerův Mlýn - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 
Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 
Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Rada města Špindlerův Mlýn má 5 členů.

Seznam radních města Špindlerův Mlýn

  • starosta - Martin Jandura (ŠPINDLERŮV MLÝN - MĚSTO S VIZÍ)
  • místostarosta - Bc. Vladimír Staruch (PRO NÁŠ ŠPINDLERŮV MLÝN)
  • radní - Tomáš Vrabec (PRO NÁŠ ŠPINDLERŮV MLÝN)
  • radní - Ing. Jitka Hronešová (ŠPINDLERŮV MLÝN - MĚSTO S VIZÍ)
  • radní - Tomáš Kyrián (Nezávislí s podporou TOP 09)