Vítejte na webových stránkách

Města Špindlerův Mlýn
znak Města

Sídlo: Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 404 240
El. adresa podatelny:
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
Datová schránka:
ID DS fb3b4nn
Souřadnice budovy Městského úřadu:
 50°43'30.951"N, 15°36'30.853"E
Mapa

AddThis Button

Špindlerovské noviny

Měsíčník Špindlerovské noviny vychází v režii Města Špindlerův Mlýn od 1. ledna 1993. 

Špindlerovské noviny jsou veřejnoprávním, nestranickým periodikem vytvářeným s cílem vyhledávat objektivní informační zdroje a publikovat materiály související se životem obyvatel Špindlerova Mlýna a jeho blízkého okolí, s činností jeho samosprávy, výkonem státní správy, ale i dalších ve městě působících subjektů. 

Obsahové zaměření periodika je dáno především jejich aktuálními potřebami a žurnalistickou, profesní zásadou srozumitelného a čtivého zprostředkování potřebných informací občanům a hostům metropole Krkonoš.

Pravidelně vydávaný informační zpravodaj je významným dokladem vůle zastupitelů Špindlerova Mlýna k naplňování požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Špindlerovské noviny jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek obyvatelům a podnikatelským subjektům působícím na území města. Návštěvníci Špindlerova Mlýna je získají zdarma v Turistickém informačním centru při MěÚ ve Šp. Mlýně a v novinovém stánku. Další distribuce periodika probíhá prostřednictvím Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí a prostřednictvím dalších příležitostných setkání, veletrhů cestovního ruchu, apod. dalším zájemcům a návštěvníkům.

Zde můžete procházet aktuální i starší čísla:

rok 2020

LEDEN 2020

ÚNOR 2020

BŘEZEN 2020

DUBEN 2020

KVĚTEN 2020

ČERVEN 2020

ČERVENEC 2020

SRPEN 2020

ZÁŘÍ 2020

ŘÍJEN 2020

LISTOPAD 2020

 


rok 2019

LEDEN 2019

ÚNOR 2019

BŘEZEN 2019

DUBEN 2019

KVĚTEN 2019

ČERVEN 2019

ČERVENEC 2019

SRPEN 2019

ZÁŘÍ 2019

ŘÍJEN 2019

LISTOPAD 2019

PROSINEC 2019

 

rok 2018

LEDEN 2018

ÚNOR 2018

BŘEZEN 2018

DUBEN 2018

KVĚTEN 2018

ČERVEN 2018

ČERVENEC 2018

SRPEN 2018

ZÁŘÍ 2018

ŘÍJEN 2018

LISTOPAD 2018

PROSINEC 2018

 

rok 2017

LEDEN 2017

ÚNOR 2017

BŘEZEN 2017

DUBEN 2017

KVĚTEN 2017

ČERVEN 2017

ČERVENEC 2017

SRPEN 2017

ZÁŘÍ 2017

ŘÍJEN 2017

LISTOPAD 2017

PROSINEC 2017

 

rok 2016

LEDEN 2016

ÚNOR 2016

BŘEZEN 2016

DUBEN 2016

KVĚTEN 2016

ČERVEN 2016

ČERVENEC 2016

SRPEN 2016

ZÁŘÍ 2016

ŘÍJEN 2016

LISTOPAD 2016

PROSINEC 2016

 

rok 2015

LEDEN 2015

ÚNOR 2015

BŘEZEN 2015

DUBEN 2015

KVĚTEN 2015

ČERVEN 2015

ČERVENEC 2015

SRPEN 2015

ZÁŘÍ 2015

ŘÍJEN 2015

LISTOPAD 2015

PROSINEC 2015

 

rok 2014

LEDEN 2014                             

ÚNOR 2014

BŘEZEN 2014

DUBEN 2014

KVĚTEN 2014

ČERVEN 2014

ČERVENEC 2014

SRPEN 2014

ZÁŘÍ 2014

ŘÍJEN 2014

LISTOPAD 2014

PROSINEC 2014