AddThis Button

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Vedoucím městského úřadu je tajemník. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

Rada obce zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.