AddThis Button

Kontakty

                   

Kontakty zaměstnanců MěÚ, TIC, Knihovny

 

MěÚ Špindlerův Mlýn PODATELNA
Přímé volání: 499 404 240
e-mail podatelna: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

 

Starosta, uvolněná funkce
Bc. Vladimír Staruch
tel.: 499 404 246 
e-mail: starosta@mestospindleruvmlyn.cz

 

Místostarosta, neuvolněná funkce
Tomáš Vrabec
e-mail: mistostarosta@mestospindleruvmlyn.cz

 

Tajemník
Mgr. Eva Klouček Filipová, DiS.
tel.: 499 404 257
sl. mobil: 702 150 099
e-mail: tajemnik@mestospindleruvmlyn.cz

 

Asistentka starosty
Daniela Erbenová
tel.: 499 404 240
e-mail: erbenova@mestospindleruvmlyn.cz

 

Vedoucí správního odboru
Mgr. Irena Vrabcová
tel.: 499 404 254
e-mail: vrabcova@mestospindleruvmlyn.cz, ; vedouciso@mestospindleruvmlyn.cz

 

Referentka správního odboru
Bc. Ivana Nocarová
tel.: 499 404 241
e-mail: nocarova@mestospindleruvmlyn.cz

 

Vedoucí odboru výstavby
Ing. Miroslava Šmahelová
tel.: 499 404 250
e-mail: smahelova@mestospindleruvmlyn.cz  ;  vedouciOV@mestospindleruvmlyn.cz

 

Referent odboru výstavby
Petra Černá
tel.: 499 404 249  
e-mail: cerna@mestospindleruvmlyn.cz

 

Referent odboru výstavby
Ing. arch. Anna Seidlová - t.č. mateřská dovolená
tel.: 499 404 258  
e-mail: seidlova@mestospindleruvmlyn.cz 

 

Referent odboru výstavby
Ing. Tomáš Kučera 
tel.: 499 404 253 
e-mail: kucera@mestospindleruvmlyn.cz 

 

Vedoucí majetkového odboru
Jiřina Staruchová
tel.: 499 404 247
sl. mobil: 702 150 100
e-mail: staruchova@mestospindleruvmlyn.cz ; vedouciMO@mestospindleruvmlyn.cz

 

Referent majetkového odboru
Jaroslava Mašková
tel.: 499 404 244
e-mail: maskova@mestospindleruvmlyn.cz

 

Investiční technik
Jiří Voborník
tel: 499 404 243
e-mail: vobornik@mestospindleruvmlyn.cz

 

Vedoucí odboru Cestovního ruchu, kultury a spotu
Mgr. Sylvie Dlouhá
tel.: 499 404 252, 725 976 488 
e-mail:
dlouha@mestospindleruvmlyn.cz ; vedouciCRKS@mestospindleruvmlyn.cz

 

Vedoucí turistického informačního centra
Erika Mixová
Vedoucí Turistického informačního centra
tel.: 499 523 656, 499 404 251 
e-mail 
mixova@mestospindleruvmlyn.cz ; vedouciTIC@mestospindleruvmlyn.cz

 

Jitka Řeháková
Pracovnice Turistického informačního centra
tel.: 499 523 656, 499 404 251 
e-mail: TIC@mestospindleruvmlyn.cz

 

Knihovnice
Mgr. Marie Čeřovská
tel.: 499 523 687, 499 404 251 
e-mail: knihovna@mestospindleruvmlyn.cz