AddThis Button

Majetkový odbor

Jiřina Staruchová
Vedoucí odboru
Tel.: 499 404 247
sl. mobil: 702 150 100
E-mail: staruchova@mestospindleruvmlyn.cz ; vedouciMO@mestospindleruvmlyn.cz

 

Jaroslava Mašková
Referent
Tel.: 499 404 244
E-mail: maskova@mestospindleruvmlyn.cz

 

Jiří Voborník
Investiční technik
Tel: 499 404 243
E-mail: vobornik@mestospindleruvmlyn.cz