AddThis Button

Odbor výstavby

 
Ing. Miroslava Šmahelová
Vedoucí odboru výstavby
Tel.: 499 404 250
E-mail: smahelova@mestospindleruvmlyn.cz  ;  vedouciOV@mestospindleruvmlyn.cz

 

Petra Černá
Referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 249  
E-mail: cerna@mestospindleruvmlyn.cz

 

Ing. arch. Anna Seidlová - t.č. mateřská dovolená
Referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 258  
E-mail: seidlova@mestospindleruvmlyn.cz 
 
Ing. Tomáš Kučera 
Referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 253 
E-mail: kucera@mestospindleruvmlyn.cz