Vítejte na webových stránkách

Města Špindlerův Mlýn
znak Města

Sídlo: Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 404 240
El. adresa podatelny:
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
Datová schránka:
ID DS fb3b4nn
Souřadnice budovy Městského úřadu:
 50°43'30.951"N, 15°36'30.853"E
Mapa

AddThis Button

Finanční odbor

 • Připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města, řídí hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření, vyhotovuje výkazy a statistiky, sestavuje závěrečný účet města a návrh rozpočtového výhledu
 • Vede účetnictví města včetně organizačních složek a zodpovídá za účetní závěrky, rozvahu, finanční vypořádání a daňová přiznání, týkající se města
 • Eviduje majetek města a provádí porovnání stavu s účetnictvím
 • Prověřuje správnost inventarizací majetku a kontroluje výsledky inventarizací organizacím města
 • Vykonává působnost na úseku těchto místních poplatků (včetně kontroly a jejich vymáhání):

- poplatek ze psů

- poplatek z pobytu

- poplatek za užívání veřejného prostranství

- poplatek ze vstupného

 • Kontroluje výkazy příspěvkových organizací a dalších právnických organizací, zřízených městem a zpracovává návrh na vypořádání hospodářských výsledků
 • Kontroluje a provádí závěrečné vyúčtování dotačních titulů a finančních prostředků z veřejných rozpočtů.
 • Metodicky řídí a stanovuje oběh účetních dokladů, vnitřní směrnice související s účetnictvím a kontrolou všech organizací zřízených městem

Kontakt:

Mgr. Věra Machová
Vedoucí finančního odboru
Tel.: 499 404 248  Linka: +248
E-mail: machova@mestospindleruvmlyn.cz

 • Samostatné vedení účetní jednotky, zajišťování, financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku), příprava a sestavování včetně projednávání rozpočtu města a jeho organizací, vyhotovuje výkazy a statistiky, sestavuje závěrečný účet města a návrh rozpočtového výhledu, zpracovává účetní závěrky města a jeho organizací, daňová přiznání města
 • Zajištění finanční kontroly všech organizací města
 • Správce místních poplatků

Kontakt:

Bronislava Jebavá
Správce daní a poplatků, referentka
Tel.: 499 404 245  Linka: +245
E-mail: jebava@mestospindleruvmlyn.cz

 • Hlavní pokladna a pokladny organizačních složek, fakturace města, zpracování a zaúčtování všech příjmů města včetně bankovních výpisů, inventarizace účetnictví města
 • Vymáhání pohledávek a exekuce, správce místních poplatků

Kontakt:

Jaroslav Folta
Správce daní a poplatků, referent
Tel.: 499 404 242  Linka: +242
E-mail: folta@mestospindleruvmlyn.cz

 • Evidence a likvidace přijatých faktur, úhrada faktur, zpracování výpisů z bank, kontrola salda dodavatelů, účetnictví v návaznosti na rozpočet města včetně dotačních titulů, inventarizace účetnictví města
 • Správce místních poplatků

Kontakt:

Helena Cermanová, DiS.
Mzdová účetní, personalistka
Tel.: 499 404 255  Linka: +255
E-mail: cermanova@mestospindleruvmlyn.cz

 • Mzdová agenda včetně daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • Agenda cestovních příkazů a cestovních náhrad
 • Příprava podkladů personální agendy pro vedoucího úřadu a pro starostu města