Informační povinnost správce daní a poplatků

Úřední hodiny a podatelna:

Pondělí, Středa:  08:00 - 17:00

 • Elektronická podatelna: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
 • Datová schránka ID: fb3b4nn
 • Formy nosiče datových zpráv: Podatelna přijímá podání ve formě elektronické pošty ( včetně příloh ) a ve formě podání na fyzických nosičích.
 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: *.doc, *.html, *.rtf, *.xls, obrazové přílohy : *.jpg, *.gif, *.bmp, *.pdf .Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy včetně příloh : 5MB. Technické parametry fyzických nosičů na kterých lze předávat datové zprávy : USB flash disky, CD, DVD.
 • Seznam certifikátů úředních osob : 
  Mgr. Věra Machová:    29.03.2015 - 12.04.2016   
  Bronislava Jebavá:      05.11.2015 - 24.11.2016
  Jaroslav Folta        :      30.04.2015 - 29.04.2016
 • Další možnosti podání pomocí technických prostředků: fax : 499404253
 • Číslo bankovního účtu: 19-1928601/0100
 • Označení úhrad místních poplatků: 

za lázeňský a rekreační pobyt YXXX1342
Y    katastrální území 1=Špindlerův Mlýn 2=Bedřichov 3=Labská 4=Přední Labská
XXX    číslo popisné ( příklad : č.p. 19, k.ú. Labská = 30191342 )

z ubytovací kapacity YXXX1345
Y    katastrální území 1=Špindlerův Mlýn 2=Bedřichov 3=Labská 4=Přední Labská
XXX    číslo popisné ( příklad : č.p. 19, k.ú. Labská = 30191345 )

ze psa XXX1341
XXX   číslo přidělené evidenční známky ( příklad pes s číslem 12 = 121341 )

za užívání veřejného prostranství - přidělí správce poplatků po ohlášení
ze vstupného - přidělí správce poplatků po ohlášení
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické hrací zařízení - přidělí
správce poplatků při ohlášení

 • Legislativní rámec na úseku místních poplatků :
  Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, města ŠM o místních poplatcích, Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád.