Vítejte na webových stránkách

Města Špindlerův Mlýn
znak Města

Sídlo: Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 404 240
El. adresa podatelny:
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
Datová schránka:
ID DS fb3b4nn
Souřadnice budovy Městského úřadu:
 50°43'30.951"N, 15°36'30.853"E
Mapa

AddThis Button

Informační povinnost správce daní a poplatků

Úřední hodiny a podatelna:

Pondělí, Středa:  08:00 - 17:00

 • Elektronická podatelna: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
 • Datová schránka ID: fb3b4nn
 • Formy nosiče datových zpráv: Podatelna přijímá podání ve formě elektronické pošty ( včetně příloh ) a ve formě podání na fyzických nosičích.
 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: *.doc, *.html, *.rtf, *.xls, obrazové přílohy : *.jpg, *.gif, *.bmp, *.pdf .Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy včetně příloh : 5MB. Technické parametry fyzických nosičů na kterých lze předávat datové zprávy : USB flash disky, CD, DVD.
  • Seznam certifikátů úředních osob : 
   Mgr. Věra Machová:     07.01.2020 - 26.01.2021   
   Bronislava Jebavá:       07.01.2020 - 26.01.2021
   Jaroslav Folta        :      01.06.2020 - 21.06.2021 ; S/N: 0151da5b
 • Číslo bankovního účtu: 19-1928601/0100
 • Označení úhrad místních poplatků: 

za lázeňský a rekreační pobyt YXXX1342
Y    katastrální území 1=Špindlerův Mlýn 2=Bedřichov 3=Labská 4=Přední Labská
XXX    číslo popisné ( příklad : č.p. 19, k.ú. Labská = 30191342 )

z ubytovací kapacity YXXX1345
Y    katastrální území 1=Špindlerův Mlýn 2=Bedřichov 3=Labská 4=Přední Labská
XXX    číslo popisné ( příklad : č.p. 19, k.ú. Labská = 30191345 )

ze psa XXX1341
XXX   číslo přidělené evidenční známky ( příklad pes s číslem 12 = 121341 )

za užívání veřejného prostranství - přidělí správce poplatků po ohlášení
ze vstupného - přidělí správce poplatků po ohlášení
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické hrací zařízení - přidělí
správce poplatků při ohlášení

 • Legislativní rámec na úseku místních poplatků :
  Obecně závazná vyhláška Města ŠM  č. 1/2019, o místních poplatcích, Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád.