Vítejte na webových stránkách

Města Špindlerův Mlýn
znak Města

Sídlo: Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: 499 404 240
El. adresa podatelny:
podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
Datová schránka:
ID DS fb3b4nn
Souřadnice budovy Městského úřadu:
 50°43'30.951"N, 15°36'30.853"E
Mapa

AddThis Button

Informační povinnost správce rozpočtu 2017 ARCHIV

Závěrečný účet města Špindlerův Mlýn 2017 

 

Přílohy závěrečného účtu hospodaření města Špindlerův Mlýn za rok 2017 :

1. Výroční zpráva 2017 - Základní a mateřská škola p.o. Špindlerův Mlýn 
2. Závěrečná zpráva vodovodů a kanalizací Špindlerův Mlýn za rok 2017 - SČVK as, Teplice 
3. Zpráva o hospodaření společnosti Služba Města Špindlerův Mlýn s.r.o. za rok 2017 
4. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Města Špindlerův Mlýn za rok 2017 
 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech  11.10. - 12.10.2017 a 09.05. - 10.05.2018

 

Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický - oddělení kontroly a analýz. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Celá zpráva viz. výše nebo k nahlédnutí v kanceláři starosty.

 

Vyvěšeno : 11.05.2018

 

Sejmuto : 21. 06. 2018

 

Projednání a schválení ZM : zasedání 18.06.2018