AddThis Button

Majetkový odbor

 • Zajišťuje správu majetku města (budovy, pozemky, škola, mateřská škola, městské byty, místní komunikace a další).
 • Žádosti o pronájmy, směny, prodeje, koupě městského majetku
 • Bytové hospodářství
 • Inventarizace majetku
 • Správa sportovních a dětských hřišť
 • Agenda k výběrovým řízením
 • Příprava a realizace jednotlivých investic
 • Pořizování územně plánovací dokumentace
 • Vyjádření města k jednotlivým stavbám
 • Spolupráce se stavební komisí

Kontakt::

Jiřina Staruchová
Vedoucí majetkového odboru
Tel.: 499 404 247
sl. mobil: 702 150 100
E-mail: staruchova@mestospindleruvmlyn.cz

 • Žádosti o pronájmy, směny, prodeje, koupě městského majetku
 • Správa sportovních a dětských hřišť
 • Zajištění výběrových řízení
 • Příprava a realizace investic města

Kontakt:

Jaroslava Mašková
Referentka odboru
Tel.: 499 404 244  Linka: +244
E-mail: maskova@mestospindleruvmlyn.cz

 • Bytové hospodářství – žádosti o byty, správa a údržba městských bytů a domů, vyúčtování, revize, nájmy
 • Inventarizace, zatřídění a odepisování majetku města
 • Odchozí a příchozí pošta pro majetkový odbor

Kontakt:

Jiří Voborník
Investiční technik
Tel.: 499 404 243 
E-mail: vobornik@mestospindleruvmlyn.cz

 • Vyjádření města k jednotlivým stavbám
 • Pořizování územně plánovací dokumentace, územní plány, regulační plány
 • Spolupráce se stavební komisí
 • Opravy místních komunikací
 • Zastupování města při stavebním řízení, vodoprávním řízení