AddThis Button

Odbor CRKS

  

podporuje rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu ve městě a zajišťuje propagaci našeho města v rámci České republiky i v zahraničí.

Rozsah činnosti:

  • Koordinace zainteresovaných subjektů v oblasti propagace města Špindlerův Mlýn
  • Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost podporující rozvoj cestovního ruchu
  • Zajištění propagace města Špindlerův Mlýn (veletrhy cestovního ruchu, propagační materiály, tiskoviny,tiskové konference, public relations, a další)
  • Rozvoj a údržba turistické infrastruktury města Špindlerův Mlýn
  • Řízení činnosti organizačních složek města Špindlerův Mlýn – Turistické informační centrum, Osvětová beseda, Městská knihovna, Městské kino
  • Vedení agendy komise cestovního ruchu
  • Předkládání návrhů a požadavků z oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu Radě města

Kontakt:

Mgr. Sylvie Dlouhá
Vedoucí odboru CRKS
Tel.: 499 404 252, 499 523 818
 

Turistické informační centrum (TIC)

 
Kontakt:
 
Erika Mixová
Vedoucí TIC
Tel.: 499 523 656 linka +251
 
Jitka Řeháková
Pracovnice TIC
Tel.: 499 523 656 linka +251
 

Městská knihovna

 
Kontakt:
 
Mgr. Marie Čeřovská
Knihovnice
Tel.: 499 523 687