AddThis Button

Informační povinnost správce místních poplatků

Úřední hodiny a podatelna:

Pondělí, středa: 08:00 - 17:00
 • Elektronická podatelna: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz
 • Datová schránka ID: fb3b4nn
 • Formy nosiče datových zpráv: Podatelna přijímá podání ve formě elektronické pošty v souladu s §71 zákona č.280/2009Sb., daňový řád ( včetně příloh ) a ve formě podání na fyzických nosičích. 
 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: *.doc, *.html, *.rtf, *.xls,
 • Obrazové přílohy : *.jpg, *.gif, *.bmp, *.pdf
Při použití jiných formátů nebude podatelna způsobilá tato podání přijmout.
 • Maximální přípustná velikost přijímané zprávy včetně příloh: 5MB
 • Technické parametry fyzických nosičů na kterých lze předávat datové zprávy: USB flash disky, CD, DVD
 • Seznam certifikátů úředních osob:
Mgr. Věra Machová:   04.01.2020 - 20.01.2021   
Bronislava Jebavá:     04.01.2020 - 20.01.2021
Jaroslav Folta:            01.06.2020 - 21.06.2020 ; S/N : 0151da5b
 
 • Další možnosti podání pomocí technických prostředků:
 • Číslo bankovního účtu: 19-1928601/0100
 • Označení úhrad místních poplatků :
za lázeňský a rekreační pobyt YXXX1342
Y    katastrální území 1=Špindlerův Mlýn 2=Bedřichov 3=Labská 4=Přední Labská
XXX    číslo popisné ( příklad : č.p. 19, k.ú. Labská = 30191342 )
 
z ubytovací kapacity YXXX1345
Y    katastrální území 1=Špindlerův Mlýn 2=Bedřichov 3=Labská 4=Přední Labská
XXX    číslo popisné ( příklad : č.p. 19, k.ú. Labská = 30191345 )
 

ze psa XXX1341
XXX   číslo přidělené evidenční známky ( příklad pes s číslem 12 = 121341 )

za užívání veřejného prostranství - přidělí správce poplatků po ohlášení
ze vstupného - přidělí správce poplatků po ohlášení

 

 • Legislativní rámec na úseku místních poplatků :
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, města ŠM o místních poplatcích, § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád.