Město Špindlerův Mlýn
Oficiální stránky městaŠpindlerův Mlýn

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu - změna od Ledna 2024 !

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

Změna systému odpadového hospodářství – ohlášení k poplatku

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území města, jak již bylo zveřejněno a uvedeno do praxe, k 31.12.2021 skončil původní systém odpadového hospodářství. Změnu bylo nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech. S účinností od 1.1.2021 byl zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech novelizován zákon č. 565/190 Sb., o místních poplatcích. Novelou byl do zákona o místních poplatcích zakomponován nový místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada již nebude možná. Stávající smlouvy se společností Transport Trutnov s.r.o. byly zrušené.

Město Špindlerův Mlýn zavádí na základě rozhodnutí zastupitelstva města místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je založený na principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“) a platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby. Od roku 2022 tedy není možné pokračovat ve stávajícím systému a pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem.

Zastupitelstvo města vydalo dne 13.12.2021 zcela novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1.lednu 2022, kterou novelizovalo vyhláškou č. 03/2022 a následně vyhláškou č. 02/2023 s účinností od ledna 2024. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Výše poplatku závisí na množství vyprodukovaného odpadu, proto doporučujeme co nejvíce třídit. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek (nepodnikající), pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je buď fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má majetek). Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.

Pro účely tohoto místního poplatku se bytem rozumí i ubytovací jednotka v rámci stavby ubytovacího zařízení evidovaná v katastru nemovitostí jako samostatná věc (jednotka), pokud jí její vlastník nevyužívá.

Je zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x týdně (tj. 52 svozů za rok). Proto apelujeme na vhodně zvolenou velikost nádoby pro každou domácnost, kterou si vlastník zajistí prostřednictvím města (Městu nahlásí zvolenou možnost). Možnosti jsou 120 l, 240 l a 1100 l. Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), bude moci na místo nádoby využít pytle (označené) o objemu 120 l v počtu 12 ks na rok (ty umístí na nejbližší svozové místo). Tyto nemovitosti budou jasně určeny číslem popisným.

Ceny na rok  2024 - četnost svozů 1x týdně (52 svozů za rok), sazba poplatku 0,50 Kč/l odpadu, minimální základ dílčího poplatku činí 60 l, velikost nádoby si zvolí každý sám.

Nádoba 120 l

Nádoba 240 l

Nádoba 1100 l

1 nemovitost / 1 domácnost

1 nemovitost / 1 domácnost

1 nemovitost

3.120 Kč

(0,50x120x52)

6.240 Kč

(0,50x240x52)

28.600 Kč

(0,50x1100x52)

 

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu

pytel 120 l - 12 ks za 720 Kč

(0,50x120x12)

 

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás nepocítí téměř žádnou změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad a úhradu provádíte přímo firmě Transport Trutnov s.r.o. Nově zaplatíte městu poplatek. Proto se změny neobávejte.

Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města Špindlerův Mlýn nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt apod.) bez ohledu na to, zda mají ve městě trvalý pobyt, budou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu poplatku. Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není). Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na poplatníky (vlastníky RD, RO, bytových jednotek atp.), kteří nádobou, případně pytlem disponovat nebudou. Minimální základ poplatku činí 60 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc. Pokud v objektu dochází ke smíšení podnikání a bydlení, potom objekt bude platit za podnikatelský odpad (svozové firmě Transport) a za „občanský“ odpad (městu Špindlerův Mlýn ve formě místního poplatku).

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport Trutnov s.r.o. (odpad z podnikatelské činnosti). Tuto skutečnost doloží městu kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením.  

Sledujte prosím stránky města a vývěsní tabule. Formulář „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU – Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na městském úřadě, nebo na webových stránkách města. Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na Městský úřad Špindlerův Mlýn neprodleně ! Informace na tel. 499 404 242, 499 404 245, 499 404 248.

Mgr. Machová Věra, Jebavá Bronislava, Folta Jaroslav – finanční odbor

 

Formulář OHLÁŠENÍ zde

Plná moc zde

OZV č.3 - Systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2023 - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
polojasno 23 °C 11 °C
polojasno, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.55m/s
tlak1014hPa
vlhkost46%

Kontakt

MěÚ Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

ID Datové schránky: fb3b4nn
Telefon: +420 499 404 240
E-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

Úřední hodiny

Po 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
St 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
08.00 – 11.30 12.30 – 13.30