Město Špindlerův Mlýn
Oficiální stránky městaŠpindlerův Mlýn

Informace občanům

Informace Centra psychologické podpory Vrchlabí

Na základě podkladů od Centra psychologické podpory, z.s., provozovna Vrchlabí, Komenského 1248, informujeme o jeho činnosti.

Posláním Centra psychologické podpory je především poskytovat psychologické poradenství, poradenské, psychoterapeutické a sociálně - právní služby lidem v nepříznivé psychické a sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit, a také podporovat a provázet rodiny či jejich jednotlivé členy při zvládání náročných životních situací.

Bližší informace naleznete v přiloženém dopise

a další (zejm. kontakty a otevírací dobu) v přiloženém letáku.

Likvidace tříděného odpadu - biologický odpad rostlinného původu a kovy

V souladu se zákonem o odpadech Město Špindlerův Mlýn od roku 2015 zabezpečuje celoročně svoz kovů a od 01.14. do 31.12. každého kalendářního roku svoz biologického odpadu rostlinného původu.

Kontejner pro odkládání kovů je umístěn v areálu Služeb města Špindlerův Mlýn, kontejner pro odkládání biologického odpadu  bude umístěn tamtéž od 01.04.2015.

Odpady do těchto kontejnerů je možné odkládat v pracovní dny v době 8:00 – 15:00 h.

Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu. To znamená, že do tohoto kontejneru se nesmí odkládat např. zbytky masa a mléčných výrobků (případně jiné podobné zbytky jídel).

Odkládání kovů je zabezpečeno zdarma pro všechny osoby (nebude však probíhat v režimu výkupu kovů, to znamená, že za odkládání kovů nebude vyplácena žádná finanční odměna).

Odkládání biologického odpadu rostlinného původu je zabezpečeno zdarma pro občany města (fyzické osoby nepodnikající). Podnikatelé (fyzické i právnické osoby) mohou do kontejneru pro odkládání biologického odpadu rostlinného původu odpad odkládat až po uzavření smlouvy o využívání tohoto kontejneru  s Městem Špindlerův Mlýn tak, jako je to u smluv „O využívání obecního systému nakládání s odpady“  pro ostatní tříděný odpad (papír, plasty a sklo). Smlouvy pro odkládání biologického odpadu rostlinného původu budou uzavírány odděleně od smluv pro ostatní tříděný odpad.

Informace a upozornění k pořádání ohňostrojů

Při pořádání ohňostrojů je pořadatel povinen řídit se vyhláškou č. 123/2014 Sb. o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, v platném znění (zejména §4), zákonem č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění (zejména § 35 – 36d a § 44a odst. 3 písm. p)) a při ohlašování dodržovat ustanovení § 37 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Podle těchto právních předpisů provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením.

V ohlášení musí být uvedeno:

- údaje o osobě provádějící ohňostroj požadované správním řádem a kontaktní telefon

- místo provádění ohňostroje

- datum a čas začátku přípravy ohňostroje, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho    

   trvání

- množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků

- způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map či schémat   

  zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků,  

  zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení

- způsob uložení a zabezpečení pyrotechnických výrobků proti jejich odcizení během

  přípravy a provádění ohňostroje

Je-li organizací k provedení ohňostroje určena neoprávněná osoba, může být uložena pokuta až do výše 2 000 000,- Kč.

Současně upozorňujeme všechny pořadatele, že ohňostroj musí být skončen do 22:00 h, aby nedošlo k rušení nočního klidu a tím také spáchání přestupku podle § 47 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění. 

 

Přehled sociálních služeb dostupných v regionu Vrchlabska

Na základě podkladů z MěÚ Vrchlabí Vás informujeme o sociálních službách dostupných v teritoriu ORP Vrchlabí, kam spadá i Špindlerův Mlýn. Informace budou průběžně aktualizovány.

Přímý odkaz na web Města Vrchlabí - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informace o poskytování příspěvku na obědy

Na základě usnesení Rady města Špindlerův Mlýn (dále jen "RM") č. 217/16-07 Město Špindlerův Mlýn poskytuje zdarma službu donášky obědů v pracovních dnech poživatelům starobního nebo invalidního důchodu nebo nemocným občanům na základě doporučení lékaře na dobu potřebnou vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

Dále poskytuje těmto občanům příspěvek ve výši 20,- Kč (výše částky upravena na základě usnesení RM č. 105/6-09) na jeden oběd. Žadatel se může rozhodnout, zda využije i donášku nebo pouze finanční příspěvek.

Vyřizováním a evidencí žádostí pověřila RM Správní odbor Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně, kterému žadatel o poskytnutí služby doloží žádost a doporučení lékaře (lékař vyplní a potvrdí v žádosti kolonku "Důvody k pravidelnému odběru obědů").

  • Žádost o poskytnutí příspěvku na obědy ZDE

Informace o činnosti občanského sdružení PREVALCO, o.s.

o.s. PREVALCO provozuje internetový portál www.alkohol-alkoholismus.cz zaměřený na prevenci a léčbu závislosti na alkoholu. Nabízí pomoc lidem, kteří mají problém s alkoholem nebo chtějí pomáhat.

Informace o Národní síti záchranných stanic - ke stažení ZDE

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
slabý déšť, slabý jižní vítr
vítrJ, 3.57m/s
tlak1011hPa
vlhkost46%
srážky3.01mm

Kontakt

MěÚ Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

ID Datové schránky: fb3b4nn
Telefon: +420 499 404 240
E-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

Úřední hodiny

Po 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
St 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
08.00 – 11.30 12.30 – 13.30