Město Špindlerův Mlýn
Oficiální stránky městaŠpindlerův Mlýn

Registr oznámení - zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o  příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů města Špindlerův Mlýn dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Centrální registr oznámení  https://cro.justice.cz/

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

 • Činnostech (§ 9),
 • Oznámení o majetku (§ 10),
 • Oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11),
 • Negativní oznámení (§ 12 odst. 2)

do Centrálního registru oznámení, jehož správcem je Ministrestvo vnitra, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. 

Týká se:

 • Členů zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • Starosty obce, místostarosty obce a členyů Rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • Vedoucích úředníků územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazené do městského úřadu.

Žádost nahlížení do registru oznámení se podává:

 • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (je-li žádost podávána ve vztahu k veřejným funkcionářům dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, uznávaný elektronický podpis není třeba připojovat), nebo
 • doručením přes datovou schránku – kq4aawz.

Co musí žádost o nahlížení obsahovat?

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Trvalý pobyt
 • Adresu pro doručování
 • Údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě

Žádost zde ke stažení

Oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení podané do 31. srpna 2017 zůstanou i nadále uchovány u předchozího evidenčního orgánu. Všechny tyto dokumenty má tento evidenční orgán povinnost uchovávat (pouze) v listinné podobě, a to po dobu pěti let od účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., tj. do 1. září 2022. Po uplynutí této zákonem stanovené doby bude s listinnými dokumenty naloženo dle příslušných ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

 • Evidenční orgán - tajemník Městského úřadu Špindlerův Mlýn
 • Žádost se podává prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
 • Elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu 

(podatelna@mestospindleruvmlyn.cz, datová schránka ID: fb3b4nn)


Poučení:
 

 • Přestupky podle § 23 odst. 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář pobyt. Přestupky podle § 23 odst. 2 písm. a) a b) projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má fyzická osoba, která byla veřejným funkcionářem, trvalý pobyt. Přestupky podle § 23 odst. 2 písm. c) a d) a podle § 24 odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Pokuty uložené za přestupky podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 13 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 3.8m/s
tlak1016hPa
vlhkost40%
srážky0.33mm

Kontakt

MěÚ Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

ID Datové schránky: fb3b4nn
Telefon: +420 499 404 240
E-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

Úřední hodiny

Po 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
St 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
08.00 – 11.30 12.30 – 13.30