Město Špindlerův Mlýn
Oficiální stránky městaŠpindlerův Mlýn

Městská policie Špindlerův Mlýn

 

logo_policie
Městská policie Špindlerův Mlýn
Bedřichov 71
543 51 Špindlerův Mlýn
 
Kontakt:
E-mail: mestskapolicie@mestospindleruvmlyn.cz
Pracovní doba MP je převážně od 07:30 hod. do 19:30 hod. 

Městská policie Špindlerův Mlýn je orgánem města, byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012 ke dni 01.01.2013 a je přímo podřízena starostovi města.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb., v úplném znění (zákon o obecní policii), nebo zvláštní zákon.

 

Informace pro občany města Špindlerův Mlýn i veřejnost

 

 

Úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků

 

Úkoly městské policie:

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty jejichž projednávání je v působnosti obce

a dále:

 • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření směřující k nápravě
 • Zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích

Povinnosti strážníků:

 • Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
 • Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
 • Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

Oprávnění strážníků:

 • Požadovat vysvětlení
 • Požadovat prokázání totožnosti
 • Předvést osobu
 • Odebrat zbraň
 • Zakázat vstup na určená místa
 • Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • Odejmout věc
 • Ke vstupu do živnostenských provozoven

mapa

 

 

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
polojasno 23 °C 11 °C
polojasno, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.55m/s
tlak1014hPa
vlhkost46%

Kontakt

MěÚ Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

ID Datové schránky: fb3b4nn
Telefon: +420 499 404 240
E-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

Úřední hodiny

Po 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
St 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
08.00 – 11.30 12.30 – 13.30